Engelse uitspraak

Amerikaanse, Australische en Engelse uitspraak

Engels en Nederlands zijn als Germaanse talen nauw verwant, ook wat de uitspraak betreft. Enkele verschillen in de Engelse uitspraak maken dat wij Vlamingen toch vaak te herkennen zijn als we Engels spreken.

Engelse uitspraak van woorden eindigend op -d, -b, -v en -z
Eindigt een Nederlands woord op d, b, v of z dan spreken wij de eindletter uit als t, p, f of s, waar de Engelstalige d, b, v of z  uitspreekt.  Bv. bed wordt uitgesproken als /bet/. In de Engelse uitspraak wordt “bed” als /bed/ uitgesproken. Onze Rob wordt /rob/, slave wordt /sleiv/, fez wordt in het Engels /fez/.

Engelse uitspraak van woorden met th
Eén medeklinker in de Engelse uitspraak komt niet in de Nederlandse voor: de gevreesde “th”. Het vergt oefening vooraleer je deze klank goed kan vormen. Ook onze Duitse vrienden hebben hier moeite mee. Om die Engelssprekende Duitse soldaten toch als Duitser te laten klinken zegt bv. Herr Flick uit Allo Allo “I /sink/” waar hij bedoelt “I /θink/” = I think. De correcte Engelse uitspraak van deze klank vorm je door het puntje van je tong stevig tegen de onderkant van je boventanden te duwen en dan te blazen.

Amerikaanse, Australische en Engelse uitspraak

De Amerikaanse, Australische en Engelse uitspraak zijn evenwaardig maar hebben elk hun eigen typische klanken. Belangrijk is dat je één variant correct leert en de verschillende uitspraken niet gaat mengen. Je weet wel, het werkwoord ‘ask’ klinkt in de Engelse uitspraak /a:sk/ in de Amerikaanse /æsk/. En dan hebben we het nog niet over de Ierse, de Schotse, de Zuid-Afrikaanse, laat staan de Aziatische variant. Engels is de grootste wereldtaal gesproken over heel de wereld als eerste of tweede taal. De kans is klein dat je gesprekspartner het Queen’s English spreekt. Dit is de Engelse uitspraak van het Engels zoals onderwezen en gesproken in Zuidoost-Engeland. Het is tevens de Engelse uitspraak die aangeleerd wordt aan niet-Engelssprekenden die Brits-Engels leren ook al wordt deze vorm van Engels maar door ongeveer drie procent als moedertaal gesproken. Ook de SNT-leerkrachten leren deze Engelse uitspraak aan. Ze zullen je wel geregeld wijzen op de verschillen met de Amerikaanse. Maak je geen zorgen, beheers je het Brits-Engels, word je overal verstaan. Aan de Engelse uitspraak van je gesprekspartner moet je evenwel soms eerst even wennen.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies