Politiek Debat Volwasseneneducatie

26/02/2014

 

Politiek Debat Volwasseneneducatie - ‘Aan tafel met vorming, opleiding en onderwijs’ - 1 april 2014

Het belang van onderwijs, vorming en opleiding staat steeds hoger op de Europese en nationale agenda’s. Investeren in menselijk kapitaal is onontbeerlijk geworden in onze kennismaatschappij, die gekenmerkt wordt door een razendsnelle technologische evolutie in een geglobaliseerde omgeving. 
 
De ontwikkeling van leermogelijkheden voor volwassenen houdt niet altijd gelijke tred met de behoeften van het individu en de samenleving. Investeren in een leven lang leren is van wezenlijk belang. Maar de participatie van volwassenen aan levenslang leren verloopt lang niet altijd gelijktijdig en gelijkmatig.
 
Productiviteit en economische groei zijn onlosmakelijke verbonden met levenslang leren. Maar ook naar het bevorderen van sociale inclusie en burgerschap kan volwasseneneducatie een hefboom betekenen voor de organisatie van onderwijs en vorming voor volwassenen.   
 
In opvolging van het colloquium In-zicht organiseren de West-Vlaamse Consortia Volwassenenonderwijs op dinsdag 1 april 2014  (17.00 - 19.00) een politiek debat in de raadszaal van het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8000 Brugge.
 
De 3 voornaamste onderwijs- en opleidingsverstrekkers in Vlaanderen willen in debat treden met de politieke wereld over de relevantie en betekenis van volwasseneneducatie binnen een breed-maatschappelijke context, en dit rond vanuit de centrale vraag: wat heeft (en moet) onderwijs, vorming en opleiding (te) bieden aan burgers, naar persoonlijke ontwikkeling, in functie van beroepsmatige vervolmaking of in het kader van een specifiek leerproces (bijvoorbeeld naar re-integratie ex-gedetineerden, tweedekansonderwijs, stimulering bepaalde doelgroepen, inburgering, ...). 
 
In een eerste deel is er een 'stand van zaken' vanuit het werkveld rond vorming, opleiding en onderwijs voor volwassenen. Wat werd gerealiseerd en waar liggen werkpunten? Dit panelgesprek tussen de verantwoordelijken van de 3 grote Vlaamse onderwijs- en opleidingsverstrekkers geeft, onder leiding van journalist Guy Tegenbos (onderwijsspecialist De Standaard), ervaring, praktijk en wenselijkheid vanuit het veld weer.
 
In het tweede luik wordt deze informatie doorvertaald naar politieke visie, met een debat tussen kopstukken van de Vlaamse partijen (SPA, NVA, CD&V, Groen en Open VLD), opnieuw gemodereerd door Guy Tegenbos.
 
Programma
16.30 Onthaal
17.00 Verwelkoming door de voorzitters van de West-Vlaamse consortia, dhr. Gunter Petry (Webros) en mevr. Tine Baert (Comenes)
17.15 Volwasseneneducatie en de voorbije legislatuur: een stand van zaken
Fons Leroy - Afgevaardigd Bestuurder VDAB
Micheline Scheys - Secretaris-Generaal Departement Onderwijs en Vorming
Bruno Tindemans – Afgevaardigd Bestuurder Syntra Vlaanderen
Moderator: Guy Tegenbos (onderwijsspecialist De Standaard)
17.45 Debat kopstukken Vlaamse politieke partijen (Groen, CD&V, SPA, NVA en Open VLD)
18.25 Vraag en antwoord, terugkoppeling politieke partijen
18.40 Afronding Gedeputeerden Provincie-West-Vlaanderen

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies