Neem deel aan cursistenbevraging door Departement

14/06/2013

Uw ervaring als cursist voor toekomstige regelgeving!

Het Departement Onderwijs en Vorming heeft de VUB op vraag van minister Smet zeer recent belast met een onderzoek in het kader van de evaluatie van het decreet volwassenenonderwijs op basis van de ervaringen van cursisten . We beseffen uiteraard dat dit niet het meest elegante ogenblik is om cursisten te bevragen maar durven toch rekenen op jullie bijdrage omdat de tijd dringt: het rapport moet reeds eind oktober opgeleverd worden...
Hier is de link naar de elektronische bevraging: https://response.questback.com/cvoantwerpen/onderzoek_vub/


Ben je een cursist Nederlands voor anderstaligen en vul je liever een voor jou aangepaste versie in klik dan op onderstaande link:

vooral voor de cursisten  Nederlands anderstaligen niveaus 1 tem 6.:
https://response.questback.com/cvoantwerpen/onderzoek_vub_nt2/

 

Ter informatie:

- Anonimiteit van de deelnemers is verzekerd (tenzij ze zelf aangeven betrokken te willen worden bij verder onderzoek)

- Dit is uitdrukkelijk geen evaluatie van centra of van lesgevers,

- wel van bv. de maatregelen die door de overheid genomen worden om cursisten te stimuleren deel te nemen aan volwasseneneducatie! Werken die? Zijn er alternatieven?

- Dit kwantitatief onderzoek wordt aangevuld met kwalitatief onderzoek op basis van interviews en focusgroepen met cursisten

- Data die we nog voor het ingaan van de zomer (2de week van juli) bekomen verwerken we tijdens de zomer. Daarmee wordt dus zeker rekening gehouden in het eindrapport dat in oktober opgeleverd wordt.

- Data die we pas in september aangeleverd krijgen worden in de mate van het mogelijke nog verwerkt en in elk geval gebruikt om de gegevens van voor de zomer aan te vullen en te valideren. Indien bevragen voor de zomer niet meer kan zet dan ajb toch in op een bevraging in op massale bevraging in september (of zelfs daarna : hoe groter de respons, hoe groter de waarde van de conclusies die we kunnen trekken en hoe beter we zinvolle vervolgonderzoeken kunnen opzetten.


Dank voor jullie bijdrage tot dit onderzoek! We rekenen erop dat deze bevraging en de rapportering daarover zullen bijdragen tot toekomstige regelgeving waarin de behoeften en ervaringen van onze cursisten een belangrijke plaats zullen krijgen.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies